Francesca Pentimalli Biscaretti di Ruffia

MSc Student

Adresse:

Translational Neuromodeling Unit
Institut für Biomedizinische Technik
Universität Zürich und ETH Zürich
Francesca Pentimalli Biscaretti di Ruffia
Wilfriedstrasse 6
8032 Zürich

Büro: WIL G-205